Start pagina  

Vrede voor BaskenlandVerkiezingen in Spanje, noodtoestand in Baskenland

 

Duizenden mensen ondersteunen de verboden Baskische partij ANV door middel van een symbolische stem op onze website www.vredesprocesbaskenland.nl. In totaal brengen 8.994 mensen een symbolische stem voor de ANV uit. Veel Basken, maar ook 2.927 mensen vanuit de rest van de wereld ondersteunen de symbolische actie. Klick hier voor de complete resultaten

De verkiezingen in Spanje zijn voorbij. De media spreken over verkiezingen die in het teken staan van de terreur maar malen er niet om dat diezelfde verkiezingen allesbehalve democratisch zijn. En dat komt niet omdat ETA het nodig heeft gevonden om twee dagen van tevoren een aanslag te plegen, maar omdat de ANV - een partij die een aanzienlijk deel van de Baskische bevolking vertegenwoordigt - kort voor de verkiezingen bij voorlopige maatregel verboden is.

De Accion Nacionalista Vasca, de ANV, dateert van voor de Spaanse burgeroorlog en de daaropvolgende dictatuur. De ANV is een linkse partij die zich in 1930 afsplitste van de rechtse Baskische nationalistische beweging. Zij aan zij met onder andere de Spaanse sociaaldemocraten vocht zij voor, tijdens en na de Burgeroorlog tegen het fascisme van het Francoregime. De kleine en pas opgerichte ANV was een trouw verdediger van de uiteindelijk door Franco omvergeworpen tweede republiek. De partij nam met vier bataljons deel aan de strijd en 550 ANV leden sneuvelden in de verdediging van de republiek. In de laatste jaren van die republiek nam de ANV zelfs zitting in de wettige regering en na de overwinning van de fascisten nam de ANV samen met de sociaaldemocraten zitting in meerdere Baskische regeringen in ballingschap en comités ter voorbereiding op de terugkeer van de democratie in Spanje. De ANV is het gewend om verboden te zijn, zij is veertig jaar lang illegaal geweest. Maar zij had nooit kunnen verwachten dat haar voormalige strijdmakkers van de PSOE meer dan dertig jaar na de dood van de dictator zouden samenspannen met de erfgenamen van die dictator om de partij opnieuw te verbieden.

Uit protest tegen het verbod op de ANV organiseerden wij een digitaal verkiezingsloket. Van over de hele wereld konden mensen een symbolische stem uitbrengen op de ANV. In totaal hebben 8.988 mensen hun protest tegen het verbod laten horen. Deze stemmen zijn uitgebracht vanaf 5.796 verschillende IP-adressen. Daarbij zijn door ons geen onregelmatigheden geconstateerd. Een groot deel van de stemmen is uitgebracht door mensen uit Baskenland. Die stemmen geven uiteraard geen goed beeld van de werkelijke omvang van de achterban van de ANV in Baskenland: onze actie was nu juist op de rest van de wereld was gericht. In Baskenland zelf is door de onafhankelijkheidsbeweging opgeroepen de verkiezingen te boycotten, een oproep die wij in het licht van de recente repressiegolf alleen maar kunnen ondersteunen.

De stemmen uit Baskenland niet meegerekend, maakten 2.927 mensen van over de hele wereld hun solidariteit met de ANV kenbaar. Ondanks de zeer eenzijdige berichtgeving over het Spaans-Baskische conflict in de internationale media, hebben bijna drieduizend mensen in enkele weken tijd hun steun betuigd. Wij beschouwen de actie dan ook als een groot succes. De ANV staat voor een links en onafhankelijk Baskenland. De ANV wil dat doel op democratische wijze bereiken – zij verwerpt in haar statuten het gebruik van geweld - en eist van Spanje dat zij haar politieke systeem zo aanpast dat dit ook mogelijk is. De ANV eist, met andere woorden, dat de Basken zelf hun politieke toekomst mogen bepalen. Het Baskenland Informatie Centrum ondersteunt die eis en is er bovendien van overtuigt dat alleen erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van Baskenland een definitief en rechtvaardig einde kan maken aan het al zo lang voortslepende conflict over de politieke status van Baskenland.